راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به سنندج
شنبه 10 اسفند 198,000
دوشنبه 12 اسفند 222,000
چهارشنبه 14 اسفند 222,000
شنبه 17 اسفند 222,000
چهارشنبه 21 اسفند 222,000
شنبه 24 اسفند 222,000
چهارشنبه 28 اسفند 417,000
چهارشنبه 6 فروردین 393,000
شنبه 9 فروردین 417,000