راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به سنندج
دوشنبه 11 فروردین 173,000
سه شنبه 12 فروردین 173,000
چهارشنبه 13 فروردین 173,000
پنجشنبه 14 فروردین 173,000
جمعه 15 فروردین 173,000
شنبه 16 فروردین 222,000
دوشنبه 18 فروردین 173,000
سه شنبه 19 فروردین 222,000
چهارشنبه 20 فروردین 222,000
پنجشنبه 21 فروردین 173,000
جمعه 22 فروردین 173,000
شنبه 23 فروردین 271,000
دوشنبه 25 فروردین 173,000
سه شنبه 26 فروردین 271,000
چهارشنبه 27 فروردین 271,000
پنجشنبه 28 فروردین 297,000
جمعه 29 فروردین 297,000
شنبه 30 فروردین 271,000
دوشنبه 1 ارديبهشت 297,000
سه شنبه 2 ارديبهشت 368,000
چهارشنبه 3 ارديبهشت 368,000
پنجشنبه 4 ارديبهشت 297,000
جمعه 5 ارديبهشت 297,000
شنبه 6 ارديبهشت 368,000
دوشنبه 8 ارديبهشت 297,000
سه شنبه 9 ارديبهشت 368,000